Strona Glówna
en francais
Link zur deutschen Fassung
Link to english version

Regulamin i wydawca

HOPE

HOPE przedstawia dziedzictwo społeczeństw Europy oraz ich historię w procesie zmiany społecznej.

HOPE tworzy sieć cyfrowych kolekcji instytucji europejskich zajmujących się historią społeczną oraz historią ruchu robotniczego.

HOPE gromadzi ponad 800 000 przetworzonych cyfrowo obiektów z okresu od XVIII wieku do dnia dzisiejszego, i udostępnia je na platformach internetowych takich jak Europeana czy Labour History portal.

HOPE zachęca do badania i korzystania z dokumentów historii społeczeństw Europy:

  • Badaczy prowadzących prace naukowe,
  • Uczniów i studentów przygotowujących referaty i prace zaliczeniowe,
  • Dziennikarzy piszących artykuły oraz inne publikacje,
  • Historyków-amatorów zainteresowanych historią społeczną Europy.