Strona Glówna
en francais
Link zur deutschen Fassung
Link to english version

Regulamin i wydawca

Jesteś tutaj: HOPE / O HOPE

"Dziedzictwo Europy Społeczeństw" - HOPE

HOPE tworzy sieć najważniejszych cyfrowych kolekcji z zakresu historii społecznej oraz historii ruchu robotniczego w okresie od drugiej połowy XVIII wieku do początku XXI wieku.

HOPE ruszył w maju 2010 roku jako trzyletni projekt międzynarodowy współfinansowany przez UE w ramach Programu na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP).

Jedenaście instytucji z dziesięciu krajów Europy łączy swoje zbiory cyfrowe z obsługiwanym w wielu językach portalem Europeana oraz udostępnia je poprzez Social History Portal. Digitalizacja pozwoli na przeszukiwanie i badanie dokumentów wszelkiego typu - audio, wideo, obrazów i tekstów.

Bazy danych HOPE zawierają dokumenty obejmujące ponad 200 lat historii Europy: od Rewolucji Francuskiej do początków demokracji i ruchu robotniczego, historię dwóch wojen światowych, integracji europejskiej oraz zamknięcia podziału Europy na Wschód i Zachód.

Ponad 880 000 obiektów cyfrowych z zakresu historii społecznej oraz historii ruchu robotniczego w Europe zostanie udostępnionych różnymi kanałami pozwalającymi na swobodne przeglądanie oraz badanie zasobów

Dwa z tych punktów dostępu to Europeana oraz Labour History Portal. Europeana to obsługiwany w wielu językach punkt dostępowy, który umożliwia przeszukiwanie rozproszonego w internecie zdigitalizowanego dziedzictwa kulturowego Europy. Europeana zapewnia użytkownikom bezpośredni dostęp do ponad 10 milionów obiektów cyfrowych z zakresu kultury i historii Europy pochodzących z archiwów, bibliotek, muzeów oraz instytutów badawczych.

Cele HOPE:

  • Stworzenie agregatora metadanych z dziedziny historii społecznej, generującego zasoby Europeana
  • Stworzenie repozytorium zasobów z dziedziny historii społecznej
  • Ulepszanie jakości zasobów, metadanych oraz zwiększenie dostępności usług
  • Zaangażowanie środowiska instytucji zajmujących się historią społeczną
  • Stworzenie nowej, ulepszonej wersji Social History Portal
  • Tworzenie Best Practice Network: zobacz naszą stronę Wiki